Aktuálně: 18.6.2016 budou probíhat oslavy ke 110. výročí založení sboru SDH Třemblat

Na realizaci se bude podílet okrsek č. 2., plánovaný počet družstev k požárnímu útoku je 10 z okolních vesnic (muži, ženy, starší i mladší) – v rámci okrsku i mimo okrsek. Soutěž bude vyhodnocena ve dvou stupních – okrsková a celková (všechna zapojená družstva).

V rámci oslav bude ukázka místního dětského požárního útoku, ukázka první pomoci, ukázka zásahu. Ke 110. výročí budou odměněni čestným uznáním a věcnými dary členové SDH Třemblat, kteří se nejvíce podílí na činnosti SDH a dále čestným uznáním v rámci dlouholeté činnosti u SDH.

K dispozici budou k vidění pod vitrínami historické dokumenty – pokladní kniha z roku 1906, dobové fotografie, aj.

Pro děti je připraven skákací hrad a dětské soutěže s hasičskou tematikou (vázání uzlů, poznávání topografických značek, stříkání se džberovkou, …)

V rámci oslav je naplánována i živá hudba, která bude po skončení soutěže hrát cca do 21.00 hod.

 

Komentáře jsou zakázány.